СИМЕОН ВЕЛИКИ И ВИЗАНТИЯ
Из историята на българо-византийските отношения през 893–927 г.
автор: Мирослав Й. Лешка
област: История, Културна антропология, Медиевистика
СИМЕОН ВЕЛИКИ И ВИЗАНТИЯ
Поредица:
Други
С предговор на Мирослав Й. Лешка към българското издание
Превод от полски Галина Филипова
Предговор и научна редакция Георги Минчев
Обем:
368 стр. текст; 4 карти; библиография, индекс на имената и индекс на географските названия и етнонимите
Илюстрации:
Формат:
165 х 215 мм
Подвързия:
мека
ISBN:
978-954-540-124-4
Издание:
първо, октомври 2017 г.
Графично оформление:
Графично оформление и корица Илко Грънчаров
Цена:
25 лв.

Книгата на полския византолог Мирослав Й. Лешка е плод на траен научен интерес и на продължили повече от десет години изследвания. Трябва да се подчертае смелостта на автора, избрал една личност и един исторически период с особен статус в българската история, историография, а и в мисленето на българите за миналото, силно белязано от романтично-националистични митологеми. Личност, коментирана от известни чуждестранни византолози, като Георги Острогорски и Стивън Рънсиман, а и обект на изследванията на съвременните български историци. Но единствената цялостна чуждестранна монография за българския владетел и неговото време (тридесет години след известната монография на Иван Божилов) принадлежи на проф. Лешка. Същественото в случая е, че авторът предприема изцяло ново изследване на историческите извори, като привлича и някои нови, неизползвани досега. Това го води до интересни изводи и становища, понякога неочаквани...

И още един ценен момент: прочитът на Мирослав Й. Лешка е „външен“. Той създава у читателя усещането за спокоен и обективен исторически наратив за ситуацията на Балканите през IX–X век. Лишен от пристрастия, погледът на Другия отнема от личността на Симеон Велики ореола на изключителност и тъкмо така парадоксално показва истинското величие на тази основна фигура на политическата сцена на средновековния европейски Югоизток.

Й. Лешка (1963) е един от известните полски византолози, професор, преподавател в катедрата по история на Византия на Философско-историческия факултет в Университета на град Лодз (Полша). Научните му интереси са съсредоточени върху българо-византийските взаимоотношения през VII–XII век, византийската военна аристокрация и др. Автор на множество статии в престижни научни списания и на няколко други книги, една от които също върху българската история („The Image of the First Bulgarian State in the Byzantine Literary Sources of the Period from the 8th to the First Half of the 12th Centuries“. Lodz, 2003). Заместник-редактор е на водещото научно периодично издание Studia Ceranea на Университета в Лодз. „Симеон Велики и Византия“ представя за първи път Мирослав Й. Лешка на българския читател.