МЕДИИТЕ ПОД КОНТРОЛ
Забележителните постижения на пропагандата
Лекция, изнесена на 17 март 1991 г. в Кентфийлд, Калифорния
автор: НОАМ ЧОМСКИ
област: Политология
МЕДИИТЕ ПОД КОНТРОЛ
Поредица:
Култура в джоб
Превод от английски Димитър Матев
Предговор и редакция Петко Георгиев
Обем:
32 стр.
Илюстрации:
Формат:
105 х 280 мм
Подвързия:
Мека
ISBN:
954-540-003-X
Издание:
Първо издание, Декември 1994 г.
Графично оформление:
Илко Грънчаров
Цена:
3 лв.
Медиите под контрол като самостоятелна величина съдържа всички характеристики на съзнателно търсения политически скандал. Това е стенограма от политическа лекция на един от живите гении на XX век, професора по лингвистика в Масачузетския технологически институт Ноам Чомски, изнесена през март 1991 г. в Калифорния. Тя е реакция срещу конформисткото отношение на американското общество и милитаристичното поведение на медиите по време на операцията "Пустинна буря". В разгара на кампанията в Залива, когато цяла Америка е накичена с жълти панделки и патриотични лозунги в подкрепа на войските, когато популярността на генерал Шварцкопф чупи рекордните рейтинги на всички американски политици за всички времена, изнасянето на подобна лекция е откровена провокация спрямо стандартите и стереотипите на мислене на американеца. Тя предлага една обърната перспектива на американската демокрация, отричаща основните представи на обществото за себе си, и се стреми да предизвика съмнение в истинността на много от смятаните за безспорни "американски" ценности.

Медиите под контрол е една от редките срещи на читателя с алтернативната политическа култура на Америка, често непозната и на самите американци.

"…Въпросът е не просто в дезинформацията и кризата в Залива. Въпросът е много по-съществен. Той е - дали искаме да живеем в свободно общество, или в нещо, което е форма на самоналожен тоталитаризъм с изолирано "объркано стадо", насочвано нанякъде, уплашено, ревящо патриотични лозунги, боящо се за живота си и почитащо до благоговение лидера, който го "спасява от унищожение". В същото време образованите маси маршируват по команда и повтарят лозунгите, които се очаква да повтарят. Нашето общество се руши и ние ще свършим като наемна въоръжена държава, надяваща се другите да ни платят за разгромяването на света. Това е изборът. Отговорът на тези въпроси зависи много от хора, които са точно като вас и мен."

Ноам Чомски

НОАМ ЧОМСКИ (1928) е професор по лингвистика в Масачузетския технологически институт. Интелектуалната му биография е олицетворение на онова, което се случи през последните четиридесет и пет години на двадесети век в областта на теоретичната лингвистика и психолингвистиката. Създател на теорията на генеративните граматики и теорията на формалните езици, Ноам Чомски с впечатляващ размах руши професионалните граници между психология, философия, политика и лингвистика. Неслучайно много учени го смятат за човека, извършил една от великите интелектуални революции на двадесети век.

Ноам Чомски е известен и с това, че е може би единственият учен, чието име се появява по времето на Никсън в списъка на враговете на Белия дом. Активен участник в така наречената "съпротива" и брилянтен критик на американския политически живот, Ноам Чомски е автор и на много политически книги, статии и лекции, сред които Американската власт и Новите мандарини, Културата на тероризма, Необходимите илюзии, Новият световен ред, Писма от Лексингтън, Година 501.